Aanmelden LIFE Partner

Voordelen ARISE LIFE PARTNERSCHAP

LIFE staat voor het gezamenlijk inzetten van Labour, Influence, Finances en Expertise. LIFE Partners werken mee aan de missie van ARISE door een deel van hun tijd, hun invloed, hun financiën en hun expertise in te zetten voor de beweging. Daarnaast ontvangt de ARISE LIFE Partner onderstaande voordelen.

Elke ARISE LIFE Partner ontvangt het recht tot deelname aan drie volledig verzorgde LIFE Partnernetwerkbijeenkomsten per jaar. Deze bijeenkomsten hebben een inspirerende inhoud en bieden de LIFE Partners de gelegenheid om andere ondernemers met dezelfde missie te ontmoeten en hun zakelijke en persoonlijke netwerk uit te breiden.

Daarnaast heeft een partner het recht om het logo van ARISE te voeren op haar website/briefpapier en zich LIFE Partner van ARISE te noemen. Elke partner wordt vernoemt op de website.

Lidmaatschap
Lidmaatschap van het ARISE LIFE Partnernetwerk wordt aangegaan voor de duur van één jaar, een daarna stilzwijgend verlengd. ARISE LIFE en de LIFE Partner hebben beiden de gelegenheid om de partnerschap voor het ingaan van een nieuw lidmaatschapsjaar schriftelijk te beëindigen.

Adverteren in MUSK4
ARISE is onderdeel van Stichting de De 4e Musketier. Dit biedt de mogelijkheid aan ARISE LIFE Partners om te adverteren in de MUSK4 (het blad dat drie maal per jaar wordt verstrekt). Advertenties zijn alleen full-page en kosten 750 euro per editie en 2.000 euro voor drie edities (is één seizoen).

Aanmelden als ARISE LIFE partner kan middels dit formulier.